به نقطه وسط ساختمان نگاه کن تا کامل پر بشه

اون وقت میتونی رنگ واقعی ساختمان رو ببینی

در غیر این صورت عکس سیاه و سفید نمایش داده میشه