به گزارش خبرنگار ایرنا، ˈعلی اکبر منصوریˈ روز

سه شنبه در جلسه هماهنگی جشن های

عشایری استان مرکزی در فرمانداری زرندیه افزود:

این مراسم همه ساله در یکی از شهرستان های

استان به صورت خودجوش توسط عشایر برگزار

شده است.


وی با بیان این که 14 برنامه در این جشن پیش

بینی شده است، طناب کشی، اسب دوانی، شعر

و موسیقی محلی، پخت نان و نصب چادر عشایری

را بخشی از این برنامه ها عنوان کرد.


وی ادامه داد: 65 درصد از عشایر استان مرکزی در

قالب 42 کانون در شهرستان زرندیه مستقر

هستند که این کانون ها شامل یک هزار خانوار

است.


به گفته وی، علاوه بر عشایر این شهرستان همه

ساله عشایر استان های قم با نام ایل کلک کوهی

و عشایر استان قزوین به مراتع ییلاقی زرندیه کوچ

و از خدمات اداره امور عشایری استان مرکزی

استفاده می کنند.


عشایر زرندیه با حدود 180 هزار راس دام سبک

حدود 60 درصد از مراتع این شهرستان را برای

چراندن دام هایشان در اختیار دارند.