این روزها البته با اینکه اوضاع به دشواری و سال 91 نیست و تغییرات ماه های اخیر موج امیدی در میان مردم ایجاد کرده است اما باز هم گرانی روز افزون کالاها و پایین بودن حقوق و ناتوانی مردم در تامین معاش هنوز هم سناریوی تکرار زندگی انسان هایی است که آمارها نشان می دهند مهم ترین عامل فشار های روحی و روانی شان، گران ها و تورم جامه است.

فشار روانی در تهرانی ها بیشتر است

یکی دیگر از برآوردهای آماری تحقیق انجام شده نشان از نکته قابل تاملی دارد مبنی بر اینکه فشار روانی ایجاد شده بر شهروندان توسط عواملی چون گرانی و تورم در تهران به میزان معناداری بالاتر از سایر نقاط کشور است. اینکه چرا فشار گرانی بر روان تهرانی ها بیش از سایر هم وطنان ما است، بیش از هر چیز به هزینه های زندگی در تهران باز می گردد، اگر نگاهی اجمالی به قیمت خرید و اجاره بها و رهن خانه در تهران از یک سو و  هزینه های رفت و آمدهای و خدمات شهری از سوی دیگر، بیندازیم به درستی متوجه می شویم که زندگی کردن در تهران به رغم بسیار از تصورات که پایتخت را شهری برای زندگی آسان می داند، نه تنها آسان نیست بلکه می تواند دشوارتر از زندگی در دورافتاده ترین روستاهای کشور هم باشد.

گرانی

در قسمتی دیگر از نتیجه این نظر سنجی ، دومین عامل ایجاد فشار روانی بر مردم، «گرانی مسکن و اجاره خانه»‌ عنوان شده است. میانگین این عامل در کل کشور برابر با 4.06 از 5 است که مانند عامل پیشین در زمینه گرانی مسکن و اجاره‌خانه نیز تفاوت معناداری بین تهران با سایر نقاط کشور وجود دارد. گرانی مسکن و اجاره خانه  در حالی دومین عامل ایجاد فشار روانی بر مردم کشور ما است که افزایش بهای مسکن در سالهای اخیر به ناگاه خرید خانه را برای زوج های جوان را به رویایی دست نیافتنی تبدیل کرد و باعث شد که بسیاری از جوانان به دلیل ناتوانی در تامین مسکن مستقل، مدام ازدواج را به تاخیر بیندازند و در این بین درگیر روابط خارج عرف وشرعی شوند که پیامدهای بسیاری را در پی دارد. برای صحه گذاشتن بر این مسئله می تواند گریزی به سومین مولفه ایجاد فشار روانی در آمار مرکز نظر سنجی دانشجویان ایران زد که بر اساس آن «نگرانی در مورد پیدا کردن شغل مناسب برای خود فرد یا یکی از اعضای خانواده» سومین عامل موثر بر ایجاد فشار روانی بر شهروندان ایرانی از نظر مردم اعلام شده است. 

سایر عواملی که فشار روانی ایجاد می کنند

مسائل و مشکلات مربوط به ازدواج فرد یا یکی از اعضای خانواده، مشکلات اداری (کاغذبازی، پارتی‌بازی، به تاخیر انداختن کار اداری و رسیدگی نکردن و ...)، مقروض بودن و بدهی داشتن، بیماری فرد یا یکی از اعضای خانواده و ناامیدی نسبت به آینده به ترتیب در رده‌های بعدی عوامل ایجاد فشار روانی بر شهروندان هستند. در میان زمینه مسائل "زیست محیطی"موثر بر ایجاد فشار روانی هم سه عامل آلودگی هوا، آلودگی صوتی، ترافیک و شلوغی، مهم‌ترین عامل ایجاد فشار روانی بر مردم، با میانگین 3.9 از پنج بوده است.
یکی دیگر از برآوردهای آماری تحقیق انجام شده نشان از نکته قابل تاملی دارد مبنی بر اینکه فشار روانی ایجاد شده بر شهروندان توسط عواملی چون گرانی و تورم در تهران به میزان معناداری بالاتر از سایر نقاط کشور است. اینکه چرا فشار گرانی بر روان تهرانی ها بیش از سایر هم وطنان ما است، بیش از هر چیز به هزینه های زندگی در تهران باز می گردد. 

وقتی مشکلات اققتصادی حرف اول را می زنند

نگاهی اجمالی به عوامل ایجاد فشار روانی در میان مردم کشور ما نشان می دهد که ناتوانی در تامین معاش و مشکلات اقتصادی مهم ترین عواملی است که باعث ایجاد فشار روانی در میان مردم می شود، فشاری که در ادامه می تواند آسیب های اجتماعی را در پی داشته باشد و در ادامه سلامت جامعه را مخاطره روبرو کند. در چنین شرایطی نهادهای سیاست گذار باید با راهکاری کاربردی برای کاهش فضار اقتصادی برمردم، افزایش در آمد و کاهش تورم داشته باشند تا مردم بتوانند با درآمدشان از پس هزینه های زندگی حداقلیش بر بیایند و  دیگر با چنین آمارهای تاسف برانگیزی روبرو نشویم.