تشکر میکنم از شهرداری شهر زاویه بابت نصب عکس شهدای زاویه در خیابان ولیعصر سپاسگزاریم.

 که هرچند چندین سال از شهادت شهدای عزیزمان میگذر اما هنوز عده ای از مردم به یاد آنها هستند.

((عکس های شهدای در تاریخ 1393/11/14در وبلاگ پاساژولیعصر گذاشته میشود))