به مناسبت نزدیک شدن به شروع سال تحصیلی،


مفتخریم از یکی از آخرین دست آوردهای بشری در راستای


زندگی دانشجویی و مجردی پرده برداری کنیم.


روشی انقلابی برای شمایی که حال ظرف شستن ندارید