گفتم خدایا از همه دلگیرم.گفت : حتی من؟ گفتم نگران روزییم :


 گفت آن با من ! گفتم خیلی تنهایم:گفت تنهاتر از


من؟ گفتم درون قلبم خالیست:گفت پرش کن از عشق من!


گفتم دیت نیاز دارم:گفت بگیردست من. گفتم از تو


خیلی دورم: گفت من از تو نه. گفتم آخرچگونه آرام گیرم ؟


 گفت با یاد من!گفتم با این همه مشکل چه کنم؟ گفت


توکل به من! گفتم هیچ کسی کنارم نمانده؟ گفت بجز من!


 گفتم خدایا چرا اینقدر میگویی من؟ گفت چون من از تو


هستم و تو از من!!!!!!!!!!