به نظر شما علت ریزش سقف عوارضی اتوبان تهران - ساوه چیست؟


من که صحنه رو دیدم تعجب کردم......


درآینده ای نزدیک تصاویر از ریزش سقف عوارضی را در وبلاگ می گذارم