هوش رو حال میکنی؟ما تو این سن تازه چشمامونو باز میکردیم:))